לא חשוב
במה אתה מתבונן,
חשוב מה אתה רואה.
הנרי דוד ת'ורו